โรคหวัด

ในปัจจุบันเมื่อสภาพอากาศมีการปลี่ยนแปลง มีผลให้ร่างกายของเรานั้นปรับตัวไม่ทัน เมื่อร่างกายเราอ่อนแอลง จึงส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆขึ้นได้ โดยเฉพาะอาการของไข้หวัด ซึ่งพบได้เป็นส่วนใหญ่ แต่มักจะมีอาการไม่รุนแรงมาก อาจมีไข้ แต่เป็นไข้ไม่สูง (ไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส) กลัวหนาว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว มีแสบตา มีคัดจมูก จาม ไอ เสียงแหบ มีน้ำมูกใส อ่อนเพลีย บางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย โดยอาการในแต่ละรายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งของการเป็นหวัด แต่โดยทั่วไปอาการจะไม่มาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวนั้นมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะมาจากปัจจัยภายนอกมากระทบ เช่น ลม ความเย็น ความร้อน ความชื้น รวมถึงสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายหากอยู่ในภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ ก็มักจะถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆได้โดยง่าย แม้สภาพอาการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

13439132_1148038538550060_7916449943467256888_n

โรคหวัดกับการรักษาทางแพทย์แผนจีน

การรักษาด้วยการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหวัด จะเน้นรักษาตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค หากเกิดเป็นหวัดจากลมเย็น ลมร้อน หรือ ลมชื้น จะเน้นขับลมเย็น ลมร้อน ลมชื้น ขจัดปัจจัยก่อโรคต่างๆออกไปภายนอก ช่วยให้ปอดทำงานดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานดีขึ้นอยู่ในภาวะสมดุล หากเป็นหวัดที่มีสาเหตุมาจากสุขภาพที่อ่อนแอมาก จะเน้นบำรุงพลังในร่างกาย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นอกจากการรักษาด้วยการฝังเข็มแล้ว ยังมีวิธีการรักษาด้วยการครอบแก้ว โดยจะเน้นบริเวณตำแหน่งจุดต้าจุย เฟ่ยซู เฟิงเหมิน โดยจะครอบแก้วคาไว้5-10นาที ทำวันละครั้ง รวมถึงการเสริมจุดที่ใช้ในการรักษาโดยใช้จุดฝังเข็มที่หู โดยมีผลในการรักษาอาการหวัดได้เป็นอย่างดี นอกจากจะรักษาด้วยวิธีการต่างๆแล้วการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและอาหารบำบัด บำรุงสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ถูกต้อง ไม่กินเผ็ดหรือมันมากเกินไป ดื่มน้ำอุ่นมากๆ ช่วงที่รักษาต้องพยายามอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการถูกปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากระทำ ร่างกายก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง หากมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ร่างกายจะฟื้นตัวและหายจากจากความเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

บทความโดย พจ.พรพิมล กำจัดภัย MDR_Team_V4-04 (1)