การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์แพทย์แผนจีน

การตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีนใช้การตรวจด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของแพทย์ในการวินิจฉัยโรค คือ 1. ตา แพทย์จีนใช้การมองดูเส้น สี รูปร่าง ของร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆ ลักษณะท่าทางการเดิน ดูลิ้น สารคัดหลั่ง และ สิ่งขับถ่าย เป็นต้น 2. จมูก ใช้ดมกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นอุจจาระ และกลิ่นปัสสาวะของคนไข้ 3. […]