การรักษาอาการปวดศีรษะด้วยแพทย์แผนจีน

มุมมองการรักษาอาการปวดศีรษะด้วยแพทย์แผนจีน ปวดศีรษะ คืออาการที่ผู้ป่วยมีความรู้สึกปวดบริเวณศีรษะเป็นหลัก พบได้ในคนไข้ทุกๆกลุ่ม มีอาการแสดงทั้งในระยะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง