ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ใน มุมมองแพทย์แผนจีน

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นอาการปวดไหล่บ่า ที่พบเจอได้บ่อยในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ส่วนใหญ่ต้องนั่งทำงานบนโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร งานใช้คอมพิวเตอร์ หรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยท่าทางซํ้าๆ ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน เช่น การขับรถ การนั่งก้มใช้มือถือบ่อยๆ เป็นต้น ซึ่งงอิริยาบทที่เกิดจากการทำงานหรือสิ่งต่างๆ เหล่านนี้นั่นเองที่ส่งผลให้เกิดความปวดเมื่อยขึ้นมา และเมื่อระยะเวลานานเข้า ก็เกิดเป็นการปวดเมื่อยเรื้อรังในที่สุด

การรักษาอาการปวดศีรษะด้วยแพทย์แผนจีน

มุมมองการรักษาอาการปวดศีรษะด้วยแพทย์แผนจีน ปวดศีรษะ คืออาการที่ผู้ป่วยมีความรู้สึกปวดบริเวณศีรษะเป็นหลัก พบได้ในคนไข้ทุกๆกลุ่ม มีอาการแสดงทั้งในระยะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง