การดูแลเด็กโดยใช้ศาสตร์ การแพทย์แบบผสมผสาน, การนวดทุยหนา รักษาอาการและเสริมสร้าง พัฒนาการในเด็ก

การดูแลเด็กโดยใช้ศาสตร์
การแพทย์แบบผสมผสาน, การนวดทุยหนา
รักษาอาการและเสริมสร้าง
พัฒนาการในเด็ก

 

?ตารางกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติทางการแพทย์?
หัวข้อการดูแลเด็กโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสาน การนวดทุยหนารักษาอาการและเสริมสร้างพัฒนาการในเด็ก

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
เวลา 13:00-17:30น
ห้อง312 ชั้น3 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวะกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางงาน

12:30น: เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

13:00น: พิธีกรจากแมนดารินคลินิกทำพิธีการเปิดงาน และแนะนำวิทยากร

13:15-14:00น: แพทย์จีน ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ บรรยายเรื่อง พื้นฐานการแพทย์แผนจีน กับการใช้อาหารตามธาตุบำรุงร่างกายสำหรับทุกคนในครอบครัว

14:00-15:00น: ศ.ดร.นพ. หวัง ลี ซิน บรรยายหลักการพื้นฐานการนวดทุยหนาเพื่อรักษาอาการและเสริมพัฒนาการในเด็ก

15:00-15:15น: พักรับประทานอาหารว่าง

15:15-17:30น: แพทย์จีน ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ และ ศ.ดร.นพ. หวัง ลี ซิน สอนหลักการฝึกปฏิบัตินวดทุยหนาเด็ก รักษาอาการภูมิแพ้ , ท้องผูก , ปัสสาวะรดที่นอน และอื่นๆที่พบบ่อย

 

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ในช่วงเวลา 13:00 น. วันที่ 11 มกราคม 2561