สัมภาษณ์คุณหมอออม ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์

นิตยสาร LISA  ฉ. พฤษภาคม 2560

“ผู้นำด้านศาสตร์ฝังเข็ม เทรนด์ใหม่

เน้นเรื่องสุขภาพ และ ความสวยความงามของคุณรุ่นใหม่ได้พร้อมกัน “