ปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้า
เช็คกันค่ะ ว่าคุณหรือคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ารึไหม ข้อสังเกต มักมีอาการได้มากกว่า 5 อาการค่ะ หากมีอาการนานมากว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป และมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบตลอดเวลาหรือแทบทุกวัน หากสงสัยว่าเป็นควรรีบพบแพทย์นะคะ

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

ปัจจัยใหญ่ๆที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้แก่

 • พันธุกรรมหรือพื้นฐานดั้งเดิม มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนไหวง่าย คิดมาก มองโลกในแง่ลบ รวมถึงการมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล
 • สภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนโต เช่น การเลี้ยงดูของพ่อแม่ อิทธิพลจากคนใกล้ชิดรอบข้าง

โรคซึมเศร้าอาจเกิดจากการมีปัจจัยมากระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาก่อน หรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยมากระตุ้น แต่กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อย

ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงตามมามากมาย ตั้งแต่โรคทางกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไทรอยด์ โรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคสมองเสื่อม และโรคมะเร็ง นอกจากนี้ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าคนปกติ เสียชีวิตจากสารเสพติด หรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตาย

ประเภทของโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

 • โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียว คือ ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าอย่างเดียว
 • โรคซึมเศร้าแบบสองขั้ว หรือที่เรียกว่าไบโพลาร์ ผู้ป่วยมีอาการอารมณ์ขึ้นลงมากกว่าคนทั่วไปจนเกิดผลเสีย

อาการของโรคซึมเศร้า

หากคุณสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคซึมเศร้า ให้สังเกตอาการดังต่อไปนี้ หากมีอย่างน้อย 5 อย่างหรือมากกว่าติดต่อกันอย่างน้อย 14 วันและมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบทั้งวัน ถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า

 1. มีอารมณ์ซึมเศร้า (เด็กหรือวัยรุ่นอาจมีอาการหงุดหงิด โกรธง่าย)
 2. เบื่อ หมดความสนใจหรือความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆ
 3. นอนไม่หลับ หรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมาก
 4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง
 5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป
 6. รู้สึกไร้ค่า รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง
 7. ไม่มีสมาธิหรือลังเลใจไปหมด
 8. พูดช้า ทำอะไรช้าลงหรือกระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง
 9. มีความคิดอยากตาย คิดทำร้ายตัวเองอาการของโรคซึมเศร้า

วิธีช่วยเหลือผู้ที่มีสภาวะเป็นซึมเศร้า

 1. ใส่ใจรับฟัง
 2. ระวังคำพูดที่มีความหมายในทางลบ
 3. สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
 4. ให้กำลังใจ
 5. ลดสภาวะความตึงเครียด ความกังวล
 6. พยายามทำกิจกรรมร่วมกัน