2014-04-07 สมุนไพร-13

         ทำไมถึงต้องมา…แมนดารินคลินิก (ฝังเข็ม-ยาจีน,รักษาโรค-ความงาม)

        พจ.ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ (หมอออม-ผู้ก่อตั้งคลินิก) หลังจากศึกษาจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอันดับ1ด้านการแพทย์แผนจีน แห่งกรุงปักกิ่ง( 北京中医药大学 ) พร้อมประสบการณ์การเป็นลูกศิษย์แพทย์จีนดังๆที่มีชื่อเสียงทุกแขนง ในโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงปักกิ่งไม่น้อยกว่า6ปี ได้ให้แง่คิดว่าการที่เราไปศึกษานำศาสตร์การแพทย์แขนงที่ลึกซึ้งจำเพาะเจาะจงที่มีประโยชน์ทั้งทางการรักษาผู้ป่วย การป้องกันสุขภาพ รวมถึงการปรับเสริมบุคคลิภาพ และการดูแลโภชนาการต่างๆที่ได้ศึกษามาอย่างลึกซึ้งนี้ ล้วนมีคุณประโยชน์กับผู้คนหมู่มากทั้งต่อครอบครัวและสังคม

       การริเริ่มก่อตั้งแมนดารินคลินิกนี้ เรามีความตั้งใจที่จะนำศาสตร์การแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์กว่า5,000ปี ที่ได้รับรองมาตราฐานการรักษาโรคต่างๆที่ได้ผลเด่นชัดจากองค์การอนามัยโลกWHO มาร่วมให้ประโยชน์ ให้ข้อมูล และแนวทางการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ อย่างถูกต้องและลึกซึ้งอีกศาสตร์หนึ่ง ให้กับคนไทยในประเทศ

สืบเนื่องจากความตั้งใจเช่นนี้ เมื่อทำการเปิดแมนดารินคลินิก เราจึงมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เข้าใช้บริการจะได้รับในระยะยาว นั้นหมายความว่า
แพทย์ที่นี่จะให้ความสำคัญในการค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหาที่แท้จริงของอาการต่างๆ และคอยให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ตลอดจนยึดถือการดูแลบำบัดรักษาไปในแนวทางที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้เข้าใช้บริการ แพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษาที่จะเน้นให้ผู้เข้าบำบัดบรรเทาหรือหายจากอาการต่างๆโดยความช่วยเหลือของแพทย์และการนำความรู้กลับไปใช้ดูแลตัวท่านเอง เพื่อที่จะทำให้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มลดน้อยลงในการก่อให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ สิ่งนี้เราถือเป็นมาตราฐานสำคัญของทางคลินิกแห่งนี้

อีกทั้งทุกๆขั้นตอนการดูแลรักษาคนไข้ที่เรา จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยดูแลอย่างทั่วถึง มีการจัดสรรห้องรองรับสำหรับผู้เข้าใช้บริการอย่างเป็นสัดส่วนตามมาตราฐานสากล มิดชิด มีห้องแยกส่วนตัว และปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ เตียงผู้ป่วย ห้องหัตถการ ภายในคลินิกจะต้องมีความสะอาดปลอดเชื้อ มีความใหม่อยู่เสมอ เข็ม/สำลี และสิ่งใดๆที่ต้องสัมผัสกับตัวผู้เข้าใช้บริการ เราจะต้องเลือกเฟ้นหาโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตราฐานส่งออก มีหนังสือรับรองสิ้นค้าปลอดเชื้อใช้เพียงครั้งเดียวแล้วจะถูกนำไปทำลาย (ไม่มีการใช้เข็ม,สำลี,ถุงมือซ้ำ) เรามีพนักงานเฉพาะในการจัดการดูแลห้องและเตียงผู้ป่วยให้สะอาด มีการเปลี่ยน ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน และชุดเปลี่ยนให้สวมใส่ ทุกครั้งหลังการใช้งาน

นอกจากแพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยอันดับ1แล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด การให้บริการแบบ PREMIUM ที่ประทับใจ อย่างที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของเราจะบอกต่อและกลับเข้ามาใช้บริการของเราอีก

ทั้งนี้เราขอขอบคุณผู้เข้าใช้บริการทุกๆท่าน สื่อโทรทัศน์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆที่คอยสนับสนุนแมนดารินคลินิกเรื่อยมายาวนานกว่า4ปี ขอบคุณกับผลตอบรับที่ทำให้เราขยายสาขาในเวลาเพียงไม่นานเพื่อเข้าถึงผู้เข้าใช้บริการในบริเวณต่างๆมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีขึ้นไปกับเรา

ขอบพระคุณค่ะ
พจ.ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์(หมอออม)