แพทย์จีนจะมีเวลานาทีทองของการนอนหลับ นั่นคือ 5 ทุ่ม – ตี 3

การเข้านอนยาก ซึ่งแต่ละคนใช้เวลาในการเข้านอนไม่เท่ากัน การนอนอย่างมีคุณภาพ คือ หัวถึงหมอนปุ๊บ 5-15 นาทีต้องหลับแล้ว  

แล้วทำไมต้องเป็นเวลานี้? ซึ่งเป็นเวลาของเส้นลมปราณตับและถุงน้ำดี