การฝังเข็มเกี่ยวข้องกับการใช้เข็มสแตนเลสที่ผ่านการฆ่าเชื้อบางๆ เข้าไปในจุดเฉพาะบนผิวหนัง เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ให้คิดว่ามันเหมือนกับระบบส่งสัญญาณที่ส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณเพื่อรักษาและตอบสนองในลักษณะที่ตรงเป้าหมาย

เข็มฝังเข็มสามารถช่วยได้หลายอาการ เช่น อาการปวดหลัง ปวดหัว ปัญหาการย่อยอาหาร คุณภาพการนอนหลับ สุขภาพภูมิคุ้มกัน ความวิตกกังวล และอื่นๆ

เมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์ ผลของการฝังเข็มโดยใช้เข็มเล็กๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นแล้วว่าช่วยรักษาสมดุลของระดับฮอร์โมนและควบคุมรอบประจำเดือน ลดการอักเสบ รวมถึงความรุนแรงของอาการปวดประจำเดือน และความรุนแรงของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ไปยังมดลูกและรังไขj  ทำให้เยื่อบุมดลูกหนาขึ้น (เยื่อบุโพรงมดลูก) และช่วยในการแสดงออกของตัวรับเยื่อบุโพรงมดลูก ส่งเสริมการตกไข่ในผู้ป่วยที่เป็นเม็ดไม่ตก เช่น ผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS (กลุ่มอาการรังไข่หลายใบ) หรือภาวะขาดประจำเดือนในภาวะไฮโปทาลามัส *ในสุภาพบุรุษ ปรับปรุงคุณภาพน้ำอสุจิและจำนวนอสุจิในผู้ชาย และปรับปรุงอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนนอกจากนี้ยังอาจเพิ่มจำนวนไข่สุกที่ได้รับในรอบระหว่างการรักษาเด็กหลอดแก้ว รวมถึงเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปฏิสนธิอีกด้วย