คุณหมอธนินท์ธร รับเกรียติรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับอาเซียนแห่งปี 2018

เดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมาคุณหมอธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ ได้รับเกรียติเรียนเชิญจาก สว.นท และ ชมรมพัฒการไทย อาเซียน ACE ขึ้นรับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2018” THAILAND AWARDS 2018 & “นักพัฒนาการผู้บริหารดีเด่นระดับอาเซียน” AEC TOP-CEO AWARDS 2018 ณ. หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ