หลักแพทย์จีน”5 อวัยวะภายใน”

5 อวัยวะภายในหลักทางแพทย์จีน

ทางการแพทย์แผนจีน มีทฤษฎีความสมดุลของหยินหยางภายในร่างกาย ซึ่งมาคู่กับการดูแลสมดุลของอวัยวะหลักๆทั้ง5 ของร่างกาย หากอวัยวะทั้ง5 ทำงานอย่างสมดุลแข็งแรงปกติ เราก็จะไม่มีอาการเจ็บป่วย […]