ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 “Office Syndrome เป็นได้ หายได้ แค่ฝังเข็ม”

เราขอเชิญผู้ที่เป็นปวดเมื่อยเรื้อรัง ออฟฟิตซินโดรม เข้าร่วมกิจกรรม work shop กับเรา ฟังความรู้จากคุณหมอออม และทีมแพทย์ พร้อมการกายภาพรักษาอาการปวดเมื่อยในออฟฟิตง่ายๆ