การแพทย์แผนจีน คืออะไร

การแพทย์แผนจีน หมายถึง การแพทย์แผนโบราณของชาวฮั่นซึ่งเป็น การแพทย์ที่มีประวัติการใช้ในการรักษาในชาว จีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี และมีทฤษฏี สมบูรณ์ที่สุด โดยมีองค์ประกอบหลักคือ การ วินิจฉัยหรือการบอกโรค การ รักษาด้วยการ ฝังเข็ม การใช้ยาสมุนไพร การนวดทุยนา ชี่กง และอาหารที่เป็นยา ประวัติ การแพทย์แผนโบราณจีนกําเนิด ชนเผ่าที่อาศัยบริเวณแถบแม่น้ําเหลืองของจีน โดยมีการคิดค้นทฤษฏีและพัฒนาเพิ่มขึ้นในแต่ ละยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดแพทย์จีนที่มี […]