คู่มือเตรียมตัวก่อนการฝังเข็ม และ ครอบแก้ว

การฝังเข็มสำหรับคนไทยเราแล้ว ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายโดยปราศจากข้อสงสัย อีกทั้งองค์การอนามัยโลกWHOได้ประกาศยอมรับผลการรักษาจากการฝังเข็มว่าเป็นศาสตร์ที่สามารถรักษาโรคให้หายได้ แต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะทำการรักษา ผู้ป่วยก็ควรต้องมีการเตรียมตัว ด้งนี้