นิ้วล็อค

โรคนิ้วล็อก trigger finger

โรคนิ้วล็อก trigger finger โรคนิ้วล็อก หรือที่บางคนเรียกว่า เอ็นนิ้วมือยึด หรือ นิ้วเหนี่ยวไกปืน เป็นความผิดปกติของมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาการแสดงอาจเป็นเพียงนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วในเวลาเดียวกัน  โรคนี้เป็นได้ทั้งเพศหญิงและชาย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แต่มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3-4เท่า อัตราการเกิดเฉลียร้อยละ 80 พบได้ในเพศหญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอาชีพแม่บ้าน หรืออาชีพที่ใช้มือทำงานหนักมีการใช้เม้าส์เยอะเกินไป หรือถือของหนักเป็นประจำ ในผู้ป่วยบางรายที่อาการมากอาจพิจารณารับรักษาด้วยการผ่าตัดเล็ก