นิ้วล็อค ปัญหากวนใจรักษาได้โดยการฝังเข็ม

เกิดจาก การอักเสบของเยื่อหุ้มเส้นเอ็นงอนิ้วบริเวณฝ่ามือตรงโคนนิ้ว เมื่อปลอกหุ้มเอ็นหนาตัวจะเกิดการตีบแคบไปขัดขวางการเคลื่อนไหวชองเส้นเอ็นงอนิ้ว ทำให้นิ้วขยับได้ไม่ดี งอข้อนิ้วมือแล้วไม่สามารถยืดกลับคืนได้

นิ้วล็อค

โรคนิ้วล็อก trigger finger

โรคนิ้วล็อก trigger finger โรคนิ้วล็อก หรือที่บางคนเรียกว่า เอ็นนิ้วมือยึด หรือ นิ้วเหนี่ยวไกปืน เป็นความผิดปกติของมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาการแสดงอาจเป็นเพียงนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วในเวลาเดียวกัน  โรคนี้เป็นได้ทั้งเพศหญิงและชาย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แต่มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3-4เท่า อัตราการเกิดเฉลียร้อยละ 80 พบได้ในเพศหญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอาชีพแม่บ้าน หรืออาชีพที่ใช้มือทำงานหนักมีการใช้เม้าส์เยอะเกินไป หรือถือของหนักเป็นประจำ ในผู้ป่วยบางรายที่อาการมากอาจพิจารณารับรักษาด้วยการผ่าตัดเล็ก

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ใน มุมมองแพทย์แผนจีน

“ออฟฟิศซินโดรม” เป็นอาการปวดไหล่บ่า ที่พบเจอได้บ่อยในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ส่วนใหญ่ต้องนั่งทำงานบนโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร งานใช้คอมพิวเตอร์ หรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยท่าทางซํ้าๆ ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน เช่น การขับรถ การนั่งก้มใช้มือถือบ่อยๆ เป็นต้น ซึ่งงอิริยาบทที่เกิดจากการทำงานหรือสิ่งต่างๆ เหล่านนี้นั่นเองที่ส่งผลให้เกิดความปวดเมื่อยขึ้นมา และเมื่อระยะเวลานานเข้า ก็เกิดเป็นการปวดเมื่อยเรื้อรังในที่สุด