การกวาซา (Gua Sha) เป็นเทคนิคการแพทย์แผนจีนที่มีประโยชน์

การกวาซา (Gua Sha) เป็นเทคนิคการแพทย์แผนจีนที่มีประโยชน์มากมายและใช้มาอย่างยาวนาน สรรพคุณของการกวาซามีหลายประการ เช่น: