เดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมาคุณหมอธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์

ได้รับเกรียติเรียนเชิญจาก

สว.นท และ ชมรมพัฒการไทย อาเซียน ACE

ขึ้นรับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2018” THAILAND AWARDS 2018

&

“นักพัฒนาการผู้บริหารดีเด่นระดับอาเซียน” AEC TOP-CEO AWARDS 2018

ณ. หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ