การจําแนกรูปแบบสุขภาพร่างกายของแพทย์จีน

การจําแนกรูปแบบสุขภาพร่างกายของแพทย์จีน สามารถจําแนกได้ทั้งตามทฤษฏี แบบหยิน-หยาง และแบบทฤษฏีปัญจธาตุดังรายละเอียดนี้ การจําแนกตามสุขภาพ หยิน – หยาง 1. สุขภาพค่อนไปทางหยาง ร่างกายทํางานเพิ่มขึ้น ร้อน เคลื่อนไหวมาก มี รูปร่างผอมเกร็ง ใบหน้าแดงหรือคล้ําเล็กน้อย ผิวมัน ชอบแสดงออก ไม่อยู่เฉย รับประทาน อาหารเก่ง ระบบย่อยอาหารดี ชอบความเย็น ไม่ชอบร้อน อุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูง เหงื่อ ออกง่าย ชอบดื่มน้ํา ประสาทตื่นตัวเสมอ ฉับ ไว ความต้องการทางเพศสูง ริมฝีปากและลิ้น มักแดง ฝ้าลิ้นบางมักมีสีเหลือง ชีพจรเป็น แบบหยางคือเร็ว ลอย ใหญ่ บวม ลื่น ถ้า เจ็บป่วยมักเป็นกลุ่มอาการร้อนหรือเกิน 2. สุขภาพแบบค่อนไปทางหยิน ร่างกายทํางานลดลง เย็น นิ่ง อ้วน อ่อนแอ ไม่ มีแรง ใบหน้าซีดขาวไม่สดใส ไม่ชอบ แสดงออก[…]