การดูแลเด็กโดยใช้ศาสตร์ การแพทย์แบบผสมผสาน, การนวดทุยหนา รักษาอาการและเสริมสร้าง พัฒนาการในเด็ก

การอบรมเชิงปฎิบัติทางการแพทย์ หัวข้อการดูแลเด็กโดยใช้ศาสตร์ การแพทย์แบบผสมผสาน, การนวดทุยหนา รักษาอาการและเสริมสร้าง พัฒนาการในเด็ก

  ?ตารางกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติทางการแพทย์? หัวข้อการดูแลเด็กโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสาน การนวดทุยหนารักษาอาการและเสริมสร้างพัฒนาการในเด็ก วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13:00-17:30น ห้อง312 ชั้น3 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตารางงาน 12:30น: เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 13:00น: พิธีกรจากแมนดารินคลินิกทำพิธีการเปิดงาน และแนะนำวิทยากร 13:15-14:00น: แพทย์จีน ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ บรรยายเรื่อง พื้นฐานการแพทย์แผนจีน กับการใช้อาหารตามธาตุบำรุงร่างกายสำหรับทุกคนในครอบครัว 14:00-15:00น: ศ.ดร.นพ. หวัง ลี ซิน บรรยายหลักการพื้นฐานการนวดทุยหนาเพื่อรักษาอาการและเสริมพัฒนาการในเด็ก 15:00-15:15น: พักรับประทานอาหารว่าง 15:15-17:30น: แพทย์จีน ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ และ ศ.ดร.นพ. หวัง ลี ซิน สอนหลักการฝึกปฏิบัตินวดทุยหนาเด็ก รักษาอาการภูมิแพ้ , ท้องผูก , ปัสสาวะรดที่นอน และอื่นๆที่พบบ่อย   ถ่ายทอดสดผ่านทาง[…]