การฝังเข็ม – Acupuncture

ฝังเข็ม – Acupuncture

“เจินจิ่ว” หรือ “ฝังเข็ม” เป็นวิธีรักษาโรคแบบพิเศษของประชาชนชาวจีนที่ใช้มาเป็นเวลาหลายพันปี ชาวจีนจะใช้เข็มที่ทำจากโลหะ หรือ ก้อนอ้าย (สมุนไพรชนิดหนึ่ง) ดำเนินการฝังเข็มหรืออบเฉพาะจุดของร่างกายเพื่อรักษาโรค จนได้มีการสร้างทฤษฏีทางเดินของเส้นลมปรานภายในร่างกายขึ้นมา

การฝังเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามเส้นลมปราณในร่างกายโดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน เพื่อทำให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในสภาวะสมดุล จะใช้เข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่าเข็มฉีดยา จึงทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยและเป็นเข็มปลอดเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผู้ป่วยจึงปลอดภัยจากการติดเชื้อ

[…]

การฝังเข็ม ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก WHO

  การฝังเข็ม การฝังเข็มเป็นศาสตร์แห่งการรักษาโรค และบำรุงสุขภาพแนวหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณของจีน ซึ่งมีประวัติการรักษาด้วยวิธีนี้มานานกว่า 5000 ปี โดยใช้ควบคู่กับการรักษาโรคด้วยการนวด และการใช้สมุนไพร ปัจจุบันการรักษาด้วยการฝังเข็มเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศจีน ประเทศใกล้เคียงในเอเชีย รวมทั้งในยุโรป และอเมริกา ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ยอมรับว่าการฝังเข็มเป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง สำหรับประเทศไทยมีการรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และในโรงเรียนแพทย์ของรัฐมานานกว่า 10 ปีแล้ว หลักการรักษาโรคโดยการฝังเข็มมาจากการค้นพบว่า ใต้ผิวหนังของร่างกายมนุษย์มีเส้นทางเดินของพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายจะต้องใช้ในขบวนการทำงานทุกชนิดทางจีนเรียกพลังงานนี้ว่า ” ชี่ ” ซึ่งตรงกับทางอินเดียเรียกว่า ” ปราณ ” และทางตะวันตกเรียกว่า ” พลังชีวิต ” ในสภาพร่างกายปกติ ” ชี่ ” จะไหลเวียนสม่ำเสมอเป็นทิศทางที่แน่นอน และเป็นพลังผลักดันให้เลือดนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเส้นทางนี้จะติดต่อโยงใยเนื้อเยื่อทุกส่วนระหว่างภายนอกกับอวัยวะภายใน เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนอวัยวะภายนอก หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายใน ก็ย่อมทำให้การไหลเวียนของ ” ชี่ ” ผิดปกติไปด้วย แพทย์จีนโบราณได้ค้นพบว่า วิธีที่สามารถปรับการไหลเวียนของ ” ชี่ ” ให้กลับมาปกติได้โดยการกระตุ้นตามเส้นทางเดินของ ” ชี่ ” บริเวณใต้ผิวหนัง[…]