โคลนแต้มสิว : Anti-Pimple Clone24-Hours Spot Masque

390.00฿

โคลนแต้มสิว : Anti-Pimple Clone24-Hours Spot Masque

โคลนแต๎มสิวอักเสบเฉพาะจุด ด๎วยคุณสมบัติ 7 ประการจึงชํวยขจัดปัญหาสิวเห็นผลอยำงรู๎สึกได๎

 1. ชํวยดูดซับสิ่งสกปรกอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิว ด๎วย โคลนจากทะเล Dead Sea
 2. ชํวยดูดซับของเหลวภายในเม็ดสิวทำให๎สิวยุบลงอยำงเห็นได๎ชัดภายใน 24 ชั่วโมง

ด๎วย Acne clay®

 1. ชํวยทำความสะอาดรูขุมขนได๎อยำงล้ำลึก
 2. ชํวยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล๎วออกซึ่งเป็นสาเหตุของสิวที่อุดตัน ด๎วย Beta-Hydroxy Acid
 3. ชํวยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณผิว ซึ่งเป็นการเรํงกลไกธรรมชาติในการขจัดสิว
 4. ชํวยลดรอยดำหลังจากสิวยุบด๎วย Beta-Hydroxy Acid
 5. ชํวยตํอต๎านแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวอักเสบ ด๎วย Curcuma longa Extract

สรรพคุณ :  ลดการอักเสบของสิว ลดรอยแผลเป็นและรอยแดง ทำให้สิวยุบตัวแห้งเร็ว

วิธีใช้ : แต้มเนื้อครีมลงบนหัวสิวก่อนนอนสามารถแต้มทิ้งไว้ทั้งคืน

ราคา :   390 บาท ปริมาณ 10 มิลลิกรัม

Description

โคลนแต้มสิว : Anti-Pimple Clone24-Hours Spot Masque

โคลนแต๎มสิวอักเสบเฉพาะจุด ด๎วยคุณสมบัติ 7 ประการจึงชํวยขจัดปัญหาสิวเห็นผลอยำงรู๎สึกได๎

 1. ชํวยดูดซับสิ่งสกปรกอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิว ด๎วย โคลนจากทะเล Dead Sea
 2. ชํวยดูดซับของเหลวภายในเม็ดสิวทำให๎สิวยุบลงอยำงเห็นได๎ชัดภายใน 24 ชั่วโมง

ด๎วย Acne clay®

 1. ชํวยทำความสะอาดรูขุมขนได๎อยำงล้ำลึก
 2. ชํวยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล๎วออกซึ่งเป็นสาเหตุของสิวที่อุดตัน ด๎วย Beta-Hydroxy Acid
 3. ชํวยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณผิว ซึ่งเป็นการเรํงกลไกธรรมชาติในการขจัดสิว
 4. ชํวยลดรอยดำหลังจากสิวยุบด๎วย Beta-Hydroxy Acid
 5. ชํวยตํอต๎านแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวอักเสบ ด๎วย Curcuma longa Extract

สรรพคุณ :  ลดการอักเสบของสิว ลดรอยแผลเป็นและรอยแดง ทำให้สิวยุบตัวแห้งเร็ว

วิธีใช้ : แต้มเนื้อครีมลงบนหัวสิวก่อนนอนสามารถแต้มทิ้งไว้ทั้งคืน

ราคา :   390 บาท ปริมาณ 10 มิลลิกรัม