มหาวิทยาลัยการแพทย์ศาสตร์จีนปักกิ่ง เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยการแพทย์ศาสตร์จีนปักกิ่ง เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Beijing University of Chinese Medicine Beijing, China

ศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะแพทย์ศาสตร์สาขาแพทย์แผนจีน เอกฝังเข็ม  รมยา ทุยหนา ยาจีน ที่มหาวิทยาลัยแพทย์จีน เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ใบออม1 ใบออม2@3fe5afa34d734fe8b8a84131089ad071