รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 -ออฟฟิตซินโดรมรักษาได้ด้วยฝังเข็ม-

บันทึกโทรทัศน์ รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3

“ออฟฟิตซินโดรมรักษาได้ด้วยฝังเข็ม กับคุณหมอออม พจ.ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ “

แมนดารินคลินิกเวชกรรมฝังเข็ม สาขาพระรามสี่

DSCF7634

DSCF7637

DSCF7617DSCF7606