ประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปักกิ่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยการแพทย์ศาสตร์จีนปักกิ่งเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Beijing University of Chinese Medicine Beijing, China

 ศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะแพทย์ศาสตร์สาขาแพทย์แผนจีน เอกฝังเข็ม รมยา ทุยหนา ยาจีน ที่มหาวิทยาลัยแพทย์จีน เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

IMG_8386