ดร.นัฐวุฒิ วงศาเสถียร

S_3707957510280

เรื่องเทคโนโลยีวิทยุสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน

ผมมีความรู้และเขี่ยวขาญในงานสาขานี้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก กว่า 4,000 ปีมาแล้ว

นั่นคือศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่เรียกว่า “การฝังเข็ม” ต้องยกให้ผู้เชี่ยวชาญ คือ หมอออม จากแมนดารินคลิกนิกครับ

ดร.นัฐวุฒิ วงศาเสถียร

S_3707957529782

ดร.นัฐวุฒิ วงศาเสถียร