ครอบแก้ว – Cupping

ครอบแก้ว – Cupping

ครอบแก้ว คือ วิธีการรักษาวิธีการหนึ่งทางแพทย์แผนจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ การครอบแก้วนั้นจะเน้นการรักษาในกลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นหลัก เช่น อาการปวดบริเวณหลัง ช่วงแขน ขา ไหล่ เป็นต้น โดยใช้ความร้อนจากไฟดูดอากาศภายในแก้วให้เป็นสุญญากาศ แล้วนำไปวางบนผิวหนังในตำแหน่งที่ต้องการ จนผิวหนังและกล้ามเนื้อถูกดูดเข้าไปในแก้ว อาจจะมีการใช้น้ำมันหรือวาสลีนทาที่ผิวหนังก่อนทำการครอบแก้ว เพื่อให้สามารถเคลื่อนแก้วได้ง่ายขึ้น

โดยจะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาที เมื่อนำแก้วออกผิวหนังที่ครอบแก้วจะมีลักษณะเป็นรอยแก้วจ้ำๆ สีแดง สีแดงคล้ำ หรือสีออกม่วงเข้ม นั่นแสดงถึงมีการสะสมของเสียและเลือดที่อุดกั้นภายในกล้ามเนื้อในบริเวณที่ปวดเมื่อย สีของรอยแก้วที่แสดงออกมาในผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งสีในการทำครอบแก้วในครั้งแรกอาจจะมีสีเข้มมาก แต่เมื่อทำครั้งต่อไปเรื่อยๆระดับความเข้มของสีจะลดลง นั่นแสดงถึงผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยลดลง

การครอบแก้วเป็นหัตถการที่ปลอดภัย มีผลข้างเคียงต่ำ แต่ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีข้อห้ามในบางประการที่ไม่ควรรักษาโดยการครอบแก้วหรือต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น

  • ผู้ที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือเลือดหยุดยาก
  • ผู้ที่มีโรคลมชักเป็นโรคประจำตัว
  • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
  • ผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะลุกลาม
  • ผู้ที่กระดูกหัก
  • ผู้ที่บริเวณผิวหนังมีแผล
  • ผู้ที่มีโอกาสเกิดแผลง่ายหรือแผลหายยาก เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน

รู้อย่างนี้แล้ว รอช้าอยู่ทำไม ไปรับบริการครอบแก้ว ที่แมนดารินคลินิกได้ทุกสาขาเลย !

บทความโดย พจ.เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม

สงวนลิขสิทธิ์โดย แมนดารินคลินิก

ติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษาในการรักษา คลิกที่นี่